By using this website you agree to our use of cookies

Algemene voorwaarden website

Ifor Williams Trailers Ltd.
Registered in England and Wales

Company number: 1206036
VAT number: 162990737

Deze website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Door de website te betreden gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen.

De informatie op de website is uitsluitend van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. De gegevens zijn correct bij de publicatie, maar kunnen steeds worden gewijzigd. Ze kunnen op geen enkele manier aanleiding geven tot juridisch bindende verplichtingen en willen in geen geval een bepaalde zienswijze weergeven op de realiteit.

Wij kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van de website. De toegang tot deze website kan tijdelijk of permanent en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort.

De naam, het logo en alle bijbehorende merknamen, beeldmerken en slogans van Ifor Williams Trailers Ltd zijn geregistreerde Europese handelsmerken. Niets in deze algemene voorwaarden mag worden beschouwd als het verlenen van de toestemming of het recht om een handelsmerk te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ifor Williams Trailers Ltd.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die gekoppeld zijn aan deze website. Doorklikken naar pagina's buiten de website of andere websites gebeurt volledig op eigen risico.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw computer als gevolg van toegang tot, gebruik van of browsen in de website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video's of geluidsmateriaal van de website.

Alle communicatie of materiaal die/dat u via e-mail of op andere wijze naar de website stuurt, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk. Wij handelen echter in overeenstemming met ons privacy beleid voor alle persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen.

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, account en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Ifor Williams Trailers Ltd is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan ontstaan indien u nalaat uw wachtwoord of account te beschermen.

Alle communicatie over deze website moet worden gericht aan: Ifor Williams Trailers Ltd, Cynwyd, Corwen, Denbighshire. LL21 0LB.

© 2021 Ifor Williams Trailers Benelux.  | Home  | Top  | Site Map  | Verkoopsvoorwaarden  | Contact

Locales: | NederlandsFran├žais